TẠI SCOTSMAN, CHÚNG TÔI CÓ MỘT NIỀM ĐAM MÊ VỚI CÀ PHÊ.

Bất cứ phong cách pha chế nào – Brewed, Dripped, Filtered,
Pressed, Blended, Shaken, Stirred …

PLAY

Get in touch For more on XSafe

SCOTSMAN là sự lựa chọn hàng đầu cho các Chuyên gia Đồ uống, Barista, Mixologists and Bartender.


Vui lòng chèn email của bạn để tải xuống sách công thức

PHƯƠNG PHÁP CỦA BẠN LÀ GÌ?

MÁY PHA CÀ PHÊ…s? d?ng cho espresso brew, latte art và Cà phê ?á

COLD BREW TOWER…best extraction of aromas and flavors

B? L?C CÀ PHÊ…S? d?ng bình Chemex cho pha ch? thông th??ng ho?c nh? gi?t v?i ?á
k?t h?p v?i bình ch?a

ĐÁ TỐT HƠN

GOURMET CUBE
Hoàn hảo cho Cold Brew Espresso và Cold Drip.

DICE ICE
Đá ưa thích cho người đam mê cà phê với thời gian pha chế ngắn và kết cấu đồ uống hấp dẫn.

NUGGET ICE
vượt trội trong đồ uống pha trộn, đồ uống hỗn hợp và sinh tố.

Immagine

LIÊN HỆ Để biết thêm về Xsafe